ORKA: onderzoek naar off-label risperidongebruik bij kinderen en adolescenten

Achtergrond

Heel vaak worden langdurig antipsychotica, zoals risperidon (Risperdal) voorgeschreven bij gedragsproblemen, hoewel er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze behandeling effectief is en er wel ongewenste en schadelijke bijwerkingen kunnen optreden. Er worden daarom vaak vragen gesteld: is de medicatie wel nodig, wordt het niet te lang voorgeschreven en wegen de voordelen wel op tegen de nadelen?

Het onderzoek

In dit onderzoek wordt door middel van een dubbelblind gecontroleerd patiëntenonderzoek bekeken welke effecten langdurig gebruik van  risperidon heeft. Dit gebeurt door bij patiënten die deze medicatie al lang gebruiken (minimaal een jaar), de dosis in de ene groep geleidelijk te verlagen en in de andere groep niet. We onderzoeken wat er dan gebeurt met onder andere het gedrag, maar ook met lichamelijke aspecten zoals gewicht. Ook wordt onderzocht of er factoren zijn die kunnen voorspellen bij welke kinderen lange-termijngebruik van risperidon wel of niet effectief en veilig is en bij welke kinderen afgebouwd kan worden. Dit onderzoek zal gaan lopen binnen Accare, Karakter in Nijmegen, GGZ Centraal in Amersfoort en De Bascule in Amsterdam.

De resultaten

Het onderzoek is in januari 2016 van start gegaan. De eerste resultaten worden in 2017 verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariken Dinnissen, promovendus op dit onderzoek, mail m.dinnissen@umcg.nl.