Oudertraining bij ADHD; net zo goed op de computer?

Achtergrond

Bij Accare geven we al jaren oudertraining voor het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). We hebben onlangs ook een oudertraining ontwikkeld die ouders grotendeels thuis op de computer kunnen doen. We noemen deze vorm ‘blended’ (‘gemengd’): er zijn contacten met de behandelaar én ouders werken op de computer.

Het onderzoek

We onderzoeken of de gemengde training net zo goed helpt en of ouders er tevreden over zijn.
Aan dit onderzoek kunnen ouders meedoen van kinderen van 4 t/m 12 jaar met ADHD en gedragsproblemen die aangemeld zijn bij Accare. De oudertraining in dit onderzoek heet gemengde Behavioral Parent Training Groningen (BPTG). Uit eerder onderzoek blijkt dat de gewone, niet-gemengde variant van BPTG goed werkt bij kinderen met ADHD en gedragsproblemen.

Het onderzoek heeft verschillende doelen. We willen onder andere weten:

  • of de gedragsproblemen van kinderen met ADHD net zoveel minder worden door de gemengde oudertraining als door de training op de polikliniek.
  • wat ouders van de gemengde training vinden.
  • hoeveel tijd behandelaars besteden aan de gemengde training.

We vergelijken 2 groepen met elkaar:

  • 10 ouders die de behandeling op de polikliniek volgen.
  • 10 ouders die de gemengde behandeling volgen, dus voor een deel achter de computer.

De onderzoekers

Het onderzoek wordt gedaan door: dr. B.J. van den Hoofdakker, dr. A.A. de Bildt, drs. M.E. van der Meer, drs. A.R. Pierik & drs. M. Houwing.

De resultaten

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten worden binnenkort verwacht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Marieke van der Meer: m.van.der.meer@accare.nl of met Simone Breider: s.breider@accare.nl