Waarom kiezen ouders een bepaalde behandeling voor hun kind met ADHD of druk gedrag?

Achtergrond

Veel kinderen met druk en dwars gedrag of concentratieproblemen worden behandeld met medicatie, bijvoorbeeld Ritalin. Er bestaan ook veel andere behandelingen, zoals oudertraining en ouderbegeleiding of een training in sociale vaardigheden. We willen graag meer inzicht in de redenen van ouders om voor een specifieke behandeling te kiezen.

Het onderzoek

Het PAINT-cau onderzoek wordt uitgevoerd bij ouders/opvoeders van kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud die zijn aangemeld met druk gedrag, impulsiviteit, concentratie-problemen en/of gedragsproblemen.

Beide ouders (als dat mogelijk is)  vullen drie keer een vragenlijst in.  Er wordt gevraagd naar hun mening over verschillende behandelvormen, hun vertrouwen in de hulpverlening en hun ervaring met stigmatisering. Ook zijn er vragen over de ernst van de problemen van het kind en hoe de ouders hun eigen opvoedcompetenties beoordelen.

We kijken hoe deze factoren tijdens het hulpverleningsproces veranderen. Voor het onderzoek is het belangrijk dat duidelijk is welke diagnose er gesteld is, of er een behandeling is gevolgd en zo ja, wie de behandelaar van het kind is. Daarom vragen we de ouders toestemming om in het dossier van het kind te kijken.

De resultaten

We hopen de resultaten in september 2019 te kunnen presenteren, samen met de resultaten van de andere deelprojecten van PAINT (zie www.paint-studies.nl).

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lisa Wessels (l.wessels@accare.nl of 06-86816160) of mailen naar paint-cau@accare.nl.
Verdere informatie over PAINT-cau en de andere PAINT-onderzoeken is te vinden op www.paint-studies.nl