Sociaal inzicht bij pubers met ADHD

Achtergrond

Goede sociale relaties stimuleren een gezonde emotionele en identiteitsontwikkeling. Het opbouwen van goede sociale relaties wordt bemoeilijkt wanneer er problemen zijn in de mentale processen die van belang zijn voor sociaal inzicht, zoals herkenning van emoties en sociaal beredeneren.
Mensen met ADHD kunnen beperkingen hebben in verschillende mentale processen, zoals planning, geheugen, aandacht en impulsbeheersing. Er is een klein aantal onderzoeken dat aanwijzingen geeft dat kinderen met ADHD specifiek problemen hebben met mentale processen die van belang zijn voor sociaal inzicht. Dat is nog niet eerder onderzocht bij pubers.

Het onderzoek

Wij onderzoeken sociaal inzicht en sociaal gedrag bij pubers met ADHD (12 t/m 16 jaar). We zijn specifiek geïnteresseerd in pubers omdat juist op deze leeftijd relaties en vriendschappen, vooral met leeftijdgenoten, erg belangrijk zijn.
De onderzoeksvraag is of pubers met ADHD in vergelijking met pubers zonder ADHD afwijken voor wat betreft mentale processen die van belang zijn voor sociaal inzicht (of dat andere mentale processen een rol spelen) en in hun dagelijks sociaal functioneren. Daarnaast willen wij ook onderzoeken wat het effect van ADHD-medicatie is op sociaal inzicht.

De resultaten

Inmiddels zijn alle data verzameld. De resultaten van dit onderzoek worden later op de website gepubliceerd.

De onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Anne den Heijer onder begeleiding van Dr. Yvonne Groen en Prof. Dr. Oliver Tucha van de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor het onderzoek wordt samengewerkt met een aantal medewerkers van Accare.

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over het onderzoek (bijvoorbeeld om mee te doen), neem dan contact op met Anne den Heijer: a.e.den.heijer@rug.nl, telefoon (050) 363 64 92 (b.g.g. (050) 363 76 01).