Werkt sociale vaardigheidstraining bij kinderen met ASS?

Achtergrond

Kinderen met een autismespectrumstoornis vinden het vaak moeilijk om met andere kinderen om te gaan. Ze durven bijvoorbeeld niet zo goed te vragen of ze mogen meedoen, of vinden het moeilijk om te snappen hoe iemand anders zich voelt.
Een veel gebruikte behandeling om deze vaardigheden te verbeteren is een sociale vaardigheidstraining (afgekort tot SoVa). Ondanks de brede inzet van deze training, is de effectiviteit van de SoVa bij kinderen met ASS wetenschappelijk onvoldoende bewezen. Daarnaast is een belangrijk onderbelicht thema of de geleerde vaardigheden voldoende generaliseren naar situaties buiten de training.

Het onderzoek

Accare onderzoekt samen met het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) de effectiviteit van een sociale vaardigheidstraining bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) in de ESTIA-studie. ESTIA staat voor 'Efficacy of Social Skills Training in Autism'. Er doen ca. 120 kinderen aan het onderzoek mee.
De centrale vragen zijn of kinderen die een SoVa volgen meer vooruitgaan dan kinderen die deze training niet krijgen, en of kinderen meer vooruitgaan als ouders en leerkracht ook bij de SoVaworden betrokken.
In dit onderzoek bestaat de SoVa uit achttien groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. De groep bestaat uit zes kinderen uit groep 7 of 8, en twee therapeuten. In de bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken (bijvoorbeeld: ‘oogcontact' of ‘nee zeggen') en daarnaast wordt ermee geoefend in rollenspellen. Elke keer wordt er een ‘klus' mee naar huis gegeven om te oefenen.
Het doel is dat de kinderen meer te weten komen over situaties waarin ze met andere kinderen of volwassenen te maken hebben en dat ze beter weten wat ze in die situaties kunnen doen.
Een deel van de deelnemende kinderen volgt de hierboven beschreven training. Een ander deel volgt deze training, aangevuld met ouderbijeenkomsten en leerkrachtcontacten. Daarnaast is er een groep kinderen die geen van beide trainingen volgt.
Direct na de SoVa en een half jaar later wordt geëvalueerd hoe het met de sociale vaardigheden staat, in een spelobservatie, een semi-gestructureerd interview en met behulp van vragenlijsten. Deze meetinstrumenten worden afgenomen bij het kind, ouders en/of leerkracht. Hierbij wordt vooral in kaart gebracht in hoeverre het kind vooruit is gegaan op het gebied van zijn/haar communicatieve en sociale vaardigheden.

De resultaten

In september 2013 starten de laatste groepen deelnemers. Een jaar later zijn alle metingen afgerond en kunnen we beginnen met de analyses. In 2015 worden de eerste resultaten verwacht.

De onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Vera Dekker, onder begeleiding van dr. Annelies de Bildt.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de ESTIA-studie kunt u contact opnemen met  Annelies de Bildt: a.de.bildt@accare.nl.