Gamen om te leren bij ASS

Achtergrond

In de behandeling van kinderen met ASS wordt vaak ingezet op het trainen van sociale vaardigheden. Ouders en kinderen vragen hier vaak om. Uit gesprekken met behandelaren en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de effectiviteit van dit soort training op communicatieve en sociale vaardigheden maar beperkt is. Vaak ontbreekt het bij kinderen met ASS aan motivatie om de training te gaan doen en alle oefeningen vol te houden. Bovendien merken we dat kinderen niet perse alles wat ze leren en oefenen in de training ook echt gaan doen in hun dagelijks leven.  

Het onderzoek
Met internet, games en smartphones wordt de (belevings)wereld van kinderen steeds meer digitaal. Wij maken hier gebruik van door het aanleren van sociale vaardigheden. Samen met kinderen, ouders en behandelaars zijn drie digitale hulpmiddelen ontwikkeld. Een website om een eigen stripverhaal te maken over jezelf, met je sterke kanten en de dingen die je moeilijk vindt, een game waarin allerlei sociale vaardigheden nodig zijn om verder te komen, en een escaperoom spel, waarvoor kinderen met verschillende touchscreens moeten samenwerken om de puzzel op te lossen. Wij onderzochten de ontwikkeling van deze drie hulpmiddelen en evalueerden elke stap met de kinderen met ASS, hun ouders en behandelaars. Ze worden nu door nieuwe kinderen gespeeld en beoordeeld. Behandelaars bieden de games aan en observeren wat er gebeurt tijdens het spelen. De volgende stap is om de games in te zetten als deel van de behandeling en om te kijken of het inzetten ervan maakt dat kinderen het leuker vinden om te oefenen, meer oefenen en de geleerde vaardigheden meer gebruiken in hun dagelijks leven.

De Onderzoekers
Voor het onderzoek werken we samen met de lectoraten Zorg voor Jeugd en Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van de NHL Hogeschool, het lectoraat User- Centered Design van de Hanze Hogeschool en het lectoraat ICT innovatie in de Zorg van Windesheim. Ook werken we samen met verschillende instellingen in Noord Nederland (Kinnik en GGZ Drenthe), scholen in Noord Nederland (JJ Boumanschool, De Caleidoscoop, Obs Meander, Professor Wassenbergh skoalle) het RGOc, Rijksuniversteit Groningen en het landelijk kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie. De ontwikkeling van de digitale toepassingen wordt gedaan door 8Dgames.

De resultaten
Eind 2018 zijn drie digitale elementen ontwikkeld, samen met kinderen, ouders en behandelaars. Deze worden nu door nieuwe kinderen gespeeld en beoordeeld. Behandelaars passen de games toe en observeren wat er gebeurt tijdens het spelen.

Meer informatie
Wilt u meer over het onderzoek weten? Dan kunt u contact opnemen met Annelies de Bildt .