TIC Genetics: welke genen veroorzaken ticstoornissen

Achtergrond

Ticstoornissen (zoals het syndroom van Gilles de la Tourette) en bijkomende problemen (zoals aandachts- en dwangproblemen) komen vaker binnen families voor. Het is bekend dat tics  voor een groot deel erfelijk bepaald zijn. Echter de genen die tics veroorzaken zijn nog niet bekend. We weten nog niet goed waarom het ene familielid wel en het andere familielid geen tics krijgt. Daarom is TIC Genetics op zoek naar de genen binnen ouder-kind trios enfamilies. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek; de deelnemers zelf krijgen geen uitslag van de genetische testen.     

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek ‘Tourette International Collaborative Genetics’ (TIC Genetics) is het vinden van de genen die het Syndroom van Gilles de la Tourette en andere ticstoornissen veroorzaken.
Het bijzondere aan TIC Genetics is dat specifiek naar de genen binnen families wordt gekeken. In dit onderzoek is het daarom van belang dat ook gezonde familielieden zonder tics meedoen.Enerzijds zoeken wij bij voorkeur kinderen (of volwassenen) met Tourette en zijn/haar beide biologische ouders, waarbij binnen de familie verder geen tics voorkomen. Anderzijds zoeken wij families met tenminste drie personen met tics die aan het onderzoek deelnemen. Niet alleen broers of zussen, ouders of eigen kinderen, maar bijvoorbeeld ook grootouders, ooms, tantes, (achter)neven of (achter)nichten.
De deelnemers vullen eenmalig een vragenlijst in en komen voor een eenmalig bezoek bij Accare of een andere locatie in Nederland (bijvoorbeeld Utrecht, Terneuzen, Maastricht). Van iedere deelnemer wordt eenmalig bloed afgenomen.

In de flyer staat informatie over hoe deelnemers zich voor het onderzoek kunnen aanmelden.

TIC Genetics is een grote internationale studie: meer dan twintig klinische centra in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Korea nemen er aan deel. Inmiddels zijn gegevens van meer dan 2000 personen verzameld.

De onderzoekers

De betrokken onderzoekers zijn Dr. Pieter Hoekstra, kinder- en jeugdpsychiater, Dr. Andrea Dietrich, onderzoekspsycholoog en Drs. Mohamed Abdulkadir, moleculair bioloog en promovendus bij TIC Genetics.

Het project wordt gefinancierd door het National Institute of Mental Health (NIMH), USA. Begin 2018 werd bekend dat het NIMH een vervolgsubsidieaanvraag heeft gehonoreerd voor de komende 5 jaar. Het onderzoek is een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Accare. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over TIC Genetics kunt u contact opnemen met mw. T. Openneer of mw. A. Dietrich: ticgenetics@accare.nl, telefoon (050) 368 11 00.
Zie ook onze website: https://tic-genetics.org/