TRAILS: onderzoek naar ontwikkeling van Noord-Nederlandse jongeren

Achtergrond

In de periode tussen kindertijd en volwassenheid maken jongeren grote veranderingen mee die niet alleen hun lichaam betreffen. Ook de manier waarop ze met anderen omgaan en de wijze waarop ze alles wat ze meemaken ervaren en verwerken verandert in die periode. In deze overgangsjaren worden keuzes gemaakt en richtingen ingeslagen die van grote invloed kunnen zijn op iemands latere welzijn en gezondheid. Een belangrijk deel van TRAILS betreft de psychische (on)gezondheid. Meer kennis van de oorzaken van (on)gezondheid kan helpen om problemen te voorkomen of deze tijdig te behandelen. TRAILS verspreidt de kennis die uit de verschillende deelonderzoeken voortvloeit onder (inter)nationale vakgenoten, werkers in de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs, patienten, beleidsmakers en alle andere geïnteresseerden.

Het onderzoek

TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) is een langlopend, multidisciplinair onderzoek naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van ruim 2500 Noord-Nederlandse jongeren op weg naar de volwassenheid. Sinds 2001 werken zij elke twee jaar mee aan vragenlijsten, interviews en andere tests.  Het onderzoek is zowel op de lichamelijke als de geestelijke ontwikkeling gericht.
Circa tweeduizend van de deelnemendejongeren (startleeftijd 10-12 jaar) zijn geselecteerd uit de algemene bevolking en circa vijfhonderd via het universitair centrum van Accare.
Behalve de jongeren zelf doen ook hun ouders, leerkrachten, klasgenoten, broertjes en zusjes mee aan het onderzoek. Zo ontstaat een breedgeoriënteerde gegevensverzameling, die informatie biedt over sociale, psychologische en biologische factoren.

De resultaten

In de loop der jaren zijn er veel wetenschappelijke artikelen geschreven over de TRAILS-studie. Deze zijn te lezen op de website www.trails.nl. De onderzoeksresultaten betreffen diverse onderwerpen, maar gaan in het bijzonder over psychische (on)gezondheid, waaronder depressie, angst, ADHD, eetstoornissen, autismespectrumstoornissen, verslaving etc.

De onderzoekers

TRAILS wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Daarnaast zijn het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en de Universiteit Utrecht betrokken. De hoofdonderzoekers voor het populatiecohort zijn prof. A.J. Oldehinkel en dr. F.C. Verhulst en de hoofdonderzoeker voor het klinisch verwezen cohort is dr. C.A. Hartman. Het verzamelen van onderzoeksgegevens gebeurt in een team van 24 onderzoeksmedewerkers en interviewers onder leiding van A.J. Mulder. In TRAILS zijn circa 40 wetenschappelijk onderzoekers werkzaam.

Meer informatie

trails-cc@umcg.nl
www.trails.nl
Catharina Hartman: c.hartman@accare.nl