Gezinnen waarbij kinderen traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt

Achtergrond
Het onderzoek Trauma Focus is erop gericht om meer te weten te komen over gezinnen waar een kind een of meerdere traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt. Soms hebben hun ouders zelf ook traumatische gebeurtenissen meegemaakt, terwijl andere ouders zelf nooit nare dingen hebben meegemaakt. Sommige ouders hebben zelf ook klachten en mogelijk hebben ouders ook klachten naar aanleiding van het trauma van hun kind.

Het onderzoek
Het doel is om bij 66 jeugdigen tussen de 8 en 18 jaar en één van hun ouders informatie te verzamelen. Het onderzoek bestaat voor de ouder uit een interview over de traumatische gebeurtenissen en mogelijke klachten van het kind en het invullen van vragenlijsten over zichzelf. Deze vragenlijsten gaan over klachten naar aanleiding van mogelijke eigen traumatische gebeurtenissen van de ouder, mogelijke gedeelde traumatische gebeurtenissen van de ouder en zijn of haar kind en de traumatische gebeurtenissen van het kind. Tenslotte vult de ouder twee korte vragenlijsten in over omgaan met emoties en depressieve symptomen.
De jeugdige wordt uitgenodigd voor een interview over klachten die kinderen en jongeren kunnen hebben na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Vaak is dit interview al eerder afgenomen en hoeft de jeugdige alleen toestemming te geven voor het anoniem gebruik van de gegevens in het onderzoek.

We hopen door informatie te verzamelen bij een grote groep jeugdigen en ouders meer zicht te krijgen op eventuele samenhang van klachten van kinderen en ouders. Uit eerder onderzoek blijkt dat PTSS symptomen bij jeugdigen samenhangen met PTSS symptomen bij ouders.  Dit onderzoek richt zicht zich op hoe vaak dit soort PTSS symptomen bij ouders voorkomen en of juist deze PTSS-symptomen bij ouders centraal staan, of dat sommige ouders een breder patroon hebben waarin ze emoties zoveel mogelijk proberen te vermijden of ook depressieve klachten hebben.
Traumatische ervaringen hebben veel negatieve invloed op het dagelijks welbevinden van kinderen en gezinnen, en leiden vaak tot problemen op lange termijn. Goede en vroege herkenning en behandeling kan dus veel winst opleveren, zowel voor de gezinnen zelf als voor de samenleving.

De resultaten
De dataverzameling is begonnen in april 2017 en loopt naar verwachting tot maart 2018. Hierna zal de data geanalyseerd worden en worden de resultaten verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jolanda Koster, j.koster@accare.nl en Maaike Nauta, m.nauta@accare.nl.