Up Today studie

Achtergrond

Eerder onderzoek heeft laten zien dat sommige jongeren die vaak angstig zijn, ook regelmatig boos zijn, terwijl anderen dat niet hebben. Er is nog weinig bekend over het type situaties in het dagelijks leven van jongeren die hierin een rol spelen. Inzicht in deze situaties kan in de toekomst helpen om behandelingen voor jongeren met angst en boosheid te verbeteren.

Het onderzoek

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: hoe komt het dat een deel van de jongeren met angstklachten ook last heeft van boos en opstandig gedrag? Dit onderzoeken we door jongeren te vragen gedurende drie weken een app in te vullen elke keer nadat ze een sociale interactie hebben gehad, waarin ze aangeven hoe ze zich tijdens de interactie voelden, hoe ze zich gedroegen, wat de situatie was, hoe de interactiepartner zich gedroeg en hoe ze over zichzelf denken. Ook vragen we jongeren vooraf een aantal vragenlijsten in te vullen die kijken naar temperaments-kenmerken van de jongeren. Op deze manier kunnen we kijken in wat voor type situaties jongeren zich boos voelen en of dit ook samenhangt met hun temperaments-kenmerken en het gedrag van de interactiepartner.

De onderzoeker(s)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Leonie Kreuze MSc, onder begeleiding van Prof. Dr. Peter de Jong, Prof. Dr. Maaike Nauta en Dr. Marije aan het Rot, Yanine de Jonge MSc zal ook meewerken aan het onderzoek. Allen zijn werkzaam bij de afdeling klinische psychologie en experimentele psychopathologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Leonie Kreuze is ook werkzaam als psycholoog bij Accare en Maaike Nauta als GZ-psycholoog bij Accare.

De resultaten

We hopen de resultaten van de studie in de zomer van 2020 te hebben. Jongeren ontvangen direct na deelname al een rapportje met een samenvatting van hun gegevens uit de app-periode, met onder andere een handig overzicht van voor hen spannende/lastige situaties. Dit biedt mooie handvaten voor de start van hun angstbehandeling. 

We hopen met deze resultaten de behandelingen voor jongeren met angst en boosheid te kunnen optimaliseren. 

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over het onderzoek (bijvoorbeeld om mee te doen), neem dan contact om met Leonie Kreuze, telefoon 0686820258