Updaten van de diagnostiek van eetstoornissen bij kinderen en jongeren

Achtergrond

ChEDE staat voor de Child versie van de Eating Disorder Examination. We zijn bezig met het updaten van dit gestructureerde interview van versie 12 naar versie 17, in overeenstemming met de meest recente Engelstalige versie voor volwassenen. Dat betekent dat dit 'gouden standaard' interview binnenkort gebruikt kan worden om DSM-5 classificaties vast te stellen bij kinderen en jongeren. Daarnaast zijn er enkele items toegevoegd aan het interview om het lichaamsbeeld nauwkeuriger in kaart te brengen.

Het onderzoek

Binnenkort zal gestart worden met het verzamelen van normgegevens voor het Nederlandse taalgebied. Dat betekent dat we graag willen weten hoe jongeren met een eetstoornis en zonder eetstoornis de vragen van dit interview gemiddeld genomen beantwoorden.

We nemen het ChEDE-interview standaard af in het kader van de diagnostiek. We vragen jongeren en hun ouders of we deze informatie mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten

Het onderzoek zal starten begin 2019 en zal langere tijd doorlopen.

De onderzoekers

Dr. Klaske Glashouwer, onderzoekscoördinator Voedingsstoornissen, Eetstoornissen en Obesitas, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt
Eva van Malderen MSc, onderzoeker (Universiteit Gent)
Prof. Dr. Lien Goossens, hoogleraar en klinisch psycholoog (Universiteit Gent)

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een email naar k.glashouwer@accare.nl