Wie zet wie in actie bij cognitieve gedragstherapie voor angststoornis?

Achtergrond

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectieve behandeling voor angststoornissen bij jeugdigen. Recente meta-analyses tonen aan dat het geen meerwaarde heeft om ouders actief te betrekken bij die behandeling. Opvallend is echter dat niet alleen jongeren maar ook hun ouders opknappen van de CGT die de jongere volgt. Onduidelijk is hoe dit te verklaren is. Dit vraagt om nader onderzoek!

Onderzoek

In ‘Wie zet wie in actie’ onderzoeken we het mysterie dat zowel kinderen als ouders opknappen van een kindgerichte CGT bij angststoornissen.
Deelnemers van het  onderzoek zijn jongeren tussen de 12-18 jaar met hoofddiagnose sociale fobie en hun ouders. Deze jongeren krijgen volgens de richtlijn cognitieve gedragstherapie als behandeling aangeboden.
Er wordt gebruik gemaakt van het deels online programma 'Dappere Kat', waarbij de sessies allemaal op de polikliniek plaatsvinden. De jongeren krijgen volgens protocol 12 sessies aangeboden en daarnaast vinden er 2 ouderbijeenkomsten plaats. Om meer inzicht te krijgen hoe jongeren en ouders elkaar mogelijk beïnvloeden wordt in dit onderzoek naast de gebruikelijke vragenlijsten op verschillende momenten ook gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde app.

De resultaten

De dataverzameling is bijna klaar. Deelnemers kunnen nu niet meer instromen in het onderzoek.
De verwachting is dat in augustus 2017 de eerste resultaten kunnen worden gepresenteerd.

Meer informatie

Henriet Scholts (h.scholts@accare.nl) en Maaike Nauta (m.h.nauta@rug.nl).