Cliëntparticipatie

Accare vindt dat cliëntparticipatie een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van onze behandelpraktijk. Dat is nog niet in alle opzichten het geval, maar we doen er alles aan om de cliënt verder te betrekken bij het behandelproces en bij de werk- en organisatiewijze van Accare.

Centrale adviesraad

Accare heeft een centrale adviesraad waarin ouders van cliënten als gesprekspartner voor de organisatie fungeren, en verschillende locatie-cliëntenraden.

Participatie op lokaal niveau

Er zijn allerlei verschillende manieren om cliëntparticipatie vorm te geven. Binnen Accare worden de volgende methoden en instrumenten gebruikt:

 • Spiegelbijeenkomsten. In een kringgesprek vertellen ouders of jongeren hun verhaal en delen hun ervaringen. Behandelaren zijn als toehoorder aanwezig.
 • Exitinterviews. Jongeren en hun ouders worden aan het eind van de behandeling geïnterviewd over hun tevredenheid. Behandelaren hebben dit geïntegreerd in het behandelproces.
 • Kinderpanel. Groepsgesprek met kinderen aan de hand van een spelvormen.
 • Wachtkameronderzoek. Korte vragenlijst naar tevredenheid bezoekers van een wachtkamer.
 • Klankbordgroep. Overlegorgaan over breed scala aan (overstijgende) onderwerpen. Heeft als doel om jongeren en ouders actief te betrekken bij beleidsthema’s en ontwikkelingen.
 • Cliëntenraad en Kinder-/jongerenvergadering. Op locatieniveau heeft het kind of de jongere zeggenschap via de cliëntenraad en de kinder- of jongerenvergadering. De Clientenraad heeft de bevoegdheden zoals aangegeven in de Jeugdwet.
 • Clienttevredenheidsonderzoek. Ieder jaar laten wij een onafhankelijk bureau grootschalig onderzoek doen naar de tevredenheid van onze cliënten. 
  Lees het TRIQS rapport 2013, jongeren
  Lees het TRIQS rapport 2013, ouders