Accare locatie Appingedam

Accare polikliniek Appingedam

In Appingedam biedt Accare onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren met ADHD of een andere gedragsstoornis, een autismespectrumstoornis, een angst- of stemmingsstoornis of een (lichte) verstandelijke handicap (LVG) in combinatie met psychische problemen. Ook wordt er intensieve thuisbehandeling en thuisbegeleiding aan ouders geboden.

Wij zitten in Gezondheidscentrum Overdiep, gelegen op de Stadshaven 23, samen met andere zorgverleners: huisartsen, psychologen, CJG, fysiotherapie, maatschappelijk werk, thuiszorg en VNN, POH GGZ.

Correspondentie

via Accare Groningen:

Accare Groningen UC
Postbus 660
9700 AR Groningen

Tel. (050) 368 11 00  | Fax. (050) 368 11 20
email:  secretariaat.groningen@accare.nl

 

 

 

Contact

Accare Appingedam
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
Plan route

E secretariaat.groningen@accare.nl
T (050) 368 11 00
F (050) 368 11 20