Wat kan Accare voor mij doen

Een behandeling bij Accare duurt altijd zo kort mogelijk. Soms hebben jongeren genoeg aan een paar gesprekken om zelf weer verder te kunnen, soms is langere of zwaardere hulp nodig. In het uiterste geval kan een jongere tijdelijk worden opgenomen in één van onze klinieken, maar dat is maar heel zelden nodig (bij twee à drie van de honderd jongeren die hulp krijgen).

Behandeling

Accare werkt zo veel mogelijk met behandelingen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werken. Als er geen enkele behandeling bewezen is, dan bieden we de behandeling die volgens de meeste behandelaars het beste werkt.
In principe betrekken we je ouders of verzorgers altijd bij de behandeling. We kijken altijd zorgvuldig welke behandelvorm(en) het meest geschikt is:

 • Voorlichting
 • Individuele gesprekken
 • Groepstraining
 • Creatieve of bewegingstherapie
 • Medicijnen
 • Thuisbehandeling
 • Gezinsbehandeling
 • Tijdelijke opname in een kliniek.

Steeds meer behandelingen kunnen (deels) via internet gevolgd worden.

Vragenlijsten

Accare wil graag weten of de behandelingen helpen. Daarom vragen we je ouders en jou (als je ouder bent dan 12 jaar), om regelmatig vragenlijsten in te vullen, waarin jullie kunnen aangeven hoe het gaat en wat jullie van de behandeling vinden. Het invullen kan via internet, zowel thuis als bij Accare.

Wetenschappelijk onderzoek

Accare heeft een universitair centrum. Daar wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen bij kinderen en jongeren. Jij en je ouders kunnen dus gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe die medewerking eruitziet kan per onderzoek verschillen. Voordat je beslist krijg je daarover uitgebreide informatie. Wij zijn blij als mensen mee willen doen, omdat we jongeren daardoor later beter kunnen helpen, maar het hoeft niet.
Meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Accare kun je hier vinden.

Toestemming geven

Accare kan niet zomaar een onderzoek doen of een behandeling geven, daar moet je altijd toestemming voor geven:

 • Als je jonger bent dan 12 jaar moeten je ouder(s) of voogd toestemming geven.
 • Als je tussen 12 en 16 jaar bent, moeten jijzelf én je ouder(s) of voogd toestemming geven.
 • Als je ouder bent dan 16 jaar, hoef je alleen zelf toestemming te geven.

Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Jongeren
DoepressieDappere Kat99gram.nl