Mijn emoties schieten alle kanten op

In de puberteit verandert er veel, zowel lichamelijk als qua gevoel. Veel jongeren krijgen dan ook te maken met sterke emoties. Dat hoort erbij. Een probleem wordt het pas als je stemming snel en extreem wisselt en je nauwelijks controle hebt over je eigen gedrag. En dat niet een weekje, maar lange tijd. Dan krijg je problemen thuis, op school of op je werk, met vriendschappen en in relaties.

Verschijnselen die vaak voorkomen bij jongeren met een emotieregulatieprobleem zijn:

 • sombere buien
 • stemmingswisselingen
 • drugs- en alcoholmisbruik
 • verlies van motivatie voor school
 • sociaal isolement
 • onaangepast gedrag
 • ruzie thuis en met vrienden.

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

Mensen met een BPS hebben last van emotieregulatieproblemen. Verschijnselen die vaak bij BPS voorkomen zijn:

 • leeg gevoel
 • zwart-wit denken (alles of niets)
 • impulsiviteit
 • moeite met het aangaan en onderhouden van relaties
 • slecht alleen kunnen zijn
 • zelfmoordgedachten
 • automutilatie (zichzelf beschadigen door bijvoorbeeld te krassen of te snijden)
 • negatief over zichzelf denken.

Bij jongeren is het vaak moeilijk om te bepalen of zij echt BPS hebben. De diagnose wordt pas gesteld als de klachten langer dan een jaar duren en in verschillende situaties voorkomen, bijvoorbeeld zowel thuis als op school.

Wat kan Accare doen?

Emotieregulatieproblemen en BPS zijn goed behandelbaar. Daarbij gaat het er vooral om dat je meer grip op je emoties en gedrag krijgt.
Accare heeft verschillende behandelmogelijkheden:

 • Voorlichting. Jij en je ouders of verzorgers krijgen informatie over emotieregulatieproblemen: wat betekent het om er last van te hebben, hoeveel mensen hebben het, kun je er iets aan doen, enz.
 • Individuele gesprekstherapie. In één-op-ééngesprekken met een therapeut leer je hoe je meer grip op je emoties en gedrag kunt krijgen. Je leert anders (positiever) over jezelf denken.
 • Groepstraining. In een groep met jongeren van je eigen leeftijd leer je anders omgaan met je emoties en je gedrag. In de groep bespreken jullie situaties en gevoelens en oefen je strategieën om minder last te hebben van stemmingswisselingen en emotionele buien.
 • Ouderbegeleiding. Je ouders of verzorgers leren hoe ze jou kunnen begeleiden en hoe ze conflicten thuis kunnen proberen te voorkomen of op te lossen.
 • Gezinstherapie. Een therapeut komt bij jullie thuis om jullie te helpen de onderlinge verhoudingen te verbeteren en problemen op te lossen.
 • Vaktherapie. Niet (alleen) praten, maar doen. Je werkt aan je problemen door bewegen, toneelspelen, tekenen, schrijven, enz.
Jongeren
DoepressieDappere Kat99gram.nl