In aanraking met politie of justitie

Jongeren met gedragsproblemen kunnen zich vaak niet goed beheersen, laten zich beïnvloeden door verkeerde vrienden, gaan drugs gebruiken of criminele dingen doen. Ook seksuele overtredingen komen voor. Daardoor krijgen ze op school, thuis of in de buurt problemen. Soms komen ze daarbij in aanraking met de politie.

Wat doet Accare eraan?

Bij Accare leer je:

  • Beter omgaan met boosheid.
  • Gemakkelijker nee zeggen als je iets eigenlijk niet wilt.
  • Zorgen dat je niet meer in situaties terechtkomt die met criminaliteit te maken hebben.
  • Je beter beheersen op het gebied van seksualiteit, drugsgebruik en crimineel gedrag.
  • Uitzoeken wat je met je leven wilt.

Hoe vaak naar Accare?

De meeste jongeren wonen gewoon thuis terwijl ze in behandeling zijn. Hoe vaak ze naar Accare toe komen verschilt: van één keer in de week een uur tot elke dag een paar uur. Heel soms besluiten jongere, ouders en hulpverlener samen dat een tijdelijke opname in een kliniek verstandig is. Dit gebeurt maar bij drie van de honderd jongeren die hulp krijgen. 

Hoe ziet een behandeling eruit?

  • De meeste jongeren nemen deel aan groepstraining(en). Samen met andere jongeren van hun leeftijd bespreken ze problemen en bedenken ze oplossingen. Ze oefenen met ander gedrag en bespreken wat goed ging en wat beter kan. De groepstrainingen worden begeleid door deskundige therapeuten.
  • Als het nodig is heb je ook individuele gesprekken met een therapeut.
  • Als je nog een ander probleem hebt, bijvoorbeeld ADHD of PDD/NOS, dan krijg je daarvoor een specifieke behandeling.

Wij betrekken in overleg met jou ook je ouders of verzorgers en je school bij je behandeling

Jongeren
DoepressieDappere Kat99gram.nl