Ik ga niet meer naar school

Een keertje spijbelen doet bijna elke jongere wel eens. Als je vaak verzuimt krijg je met de leerplichtambtenaar te maken. De meeste jongeren gaan na een tijdje weer naar school, maar sommige niet. Zij blijven lange tijd achter elkaar weg van school en het lukt ouders, school en leerplichtambtenaar niet om ze zover te krijgen dat ze wel weer gaan. Vaak spelen er dan ook nog andere problemen mee, zoals een moeilijkethuissituatie, een trauma of een ander psychisch probleem.

Is er bij jou zoiets aan de hand? Dan kan Accare je misschien helpen.

Lees het verhaal van de moeder van Roos over weer naar school gaan.

Hoe helpt Accare bij schoolverzuim?

Accare wil ook dat je zo snel mogelijk weer naar school gaat. Van thuiszitten en niks doen word je namelijk alleen maar lamlendiger. Bovendien ontstaat er vaak spanning of ruzie met je ouders of verzorgers en raak je achter op school.
We kijken ook wat je dieperliggende problemen zijn en wat daar aan gedaan kan worden.

We nemen de volgende stappen:

  • Met iedereen die betrokken is (jijzelf, ouders, docenten, intern begeleiders, enz.) worden afspraken gemaakt: hoe gedragen we ons tegenover elkaar, bij wie kun jij terecht als het niet lukt op school, hoe kunnen je ouders jou ondersteunen, enz.
  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt voor thuis, bijvoorbeeld hoe lang je op de computer mag en hoe laat je naar bed gaat.
  • Je krijgt behandeling voor je psychische problemen, bijvoorbeeld depressiviteit¬† of ADHD.

 

Jongeren
DoepressieDappere Kat99gram.nl