Ik heb iets ergs meegemaakt

Een traumatische ervaring ontstaat door een gebeurtenis die zo erg is dat je er achteraf nog heel lang erg mee bezig bent. Ook al is het voorbij, in je denken en voelen komt het steeds terug.

Er zijn grofweg twee soorten trauma’s:

 • Iets wat één keer gebeurd is, bijvoorbeeld een ongeluk, het overlijden van een ouder of seksueel misbruik.
 • Iets wat steeds opnieuw gebeurt, bijvoorbeeld steeds terugkerend geweld in huis, herhaald seksueel misbruik, extreme verwaarlozing.

Door een traumatische ervaring kun je een posttraumatisch stress-syndroom (PTSS) krijgen. Symptomen van PTSS kunnen zijn:

 • Concentratieverlies, en daardoor slechte prestaties op school
 • Nergens meer zin in hebben
 • Brutaal en opstandig gedrag
 • Depressiviteit
 • Eetproblemen
 • Angst
 • Alcohol- of drugsgebruik
 • Slecht slapen en nachtmerries.

Wat is er aan te doen?

Behandeling is niet altijd nodig. Als je in je omgeving mensen hebt met wie je erover kan praten, dan is dat soms genoeg om de ingrijpende gebeurtenis(sen) goed te verwerken. Als dat niet zo is, kan Accare helpen.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling:

 • Individuele gesprekstherapie. Een therapeut helpt je om de nare gebeurtenis(sen) te verwerken.
 • EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing). Het gaat erom dat je aandacht steeds van links naar rechts en terug wisselt terwijl de therapeut vragen stelt. Dat wisselen kan door middel van geluidjes, lichtjes of doordat de therapeut met zijn vingers voor je gezicht heen en weer gaat. Door EMDR raak je de herinnering aan een vervelende gebeurtenis niet kwijt, maar wel het nare gevoel dat er bij zat. Je hebt er dan dus geen last meer van.
 • Gezinstherapie. Als het trauma te maken heeft met de situatie in jullie gezin (bijvoorbeeld als er geweld heeft plaatsgevonden), kan het hele gezin bij de therapie betrokken worden. Jullie gaan met z’n allen naar een therapeut of die komt bij je thuis, om ondersteuning te bieden en de onderlinge verhoudingen te verbeteren.
 • Vaktherapie. Onder begeleiding van een therapeut het trauma verwerken, niet door alleen te praten maar vooral door iets te doen:
  • Toneelspelen
  • Knutselen
  • Bewegen
  • Schrijven
  • Oudertraining. Je ouders of verzorgers leren hoe ze jou goed kunnen ondersteunen.
Jongeren
DoepressieDappere Kat99gram.nl