Wat is de rol van mijn ouders bij de behandeling?

Als het maar enigszins mogelijk is, betrekken we je ouders (of pleegouders of voogd) bij de behandeling. Zij kunnen er aan bijdragen dat we een compleet beeld van jou krijgen. Ook spelen ze vaak een belangrijke rol in je dagelijks leven en is het dus belangrijk dat zij goed begrijpen hoe ze het beste met jouw probleem of stoornis om kunnen gaan. Daarvoor zijn er speciale oudercursussen. Als het nodig is, kunnen ouders ook zelf behandeling krijgen via Accare.

Dappere Kat99gram.nlStorytellers Groningen