Jouw Omgeving, de online plek van Accare

Jouw Omgeving is de online plek van Accare. Hier kunnen kinderen en jongeren die in behandeling zijn inloggen met een eigen code. Wilt u weten wanneer de locatie waar uw kind komt start met Jouw Omgeving? Kijk hier.
Op Jouw Omgeving kan iedereen die in behandeling is bij Accare contact hebben met zijn behandelaar en werken aan zijn of haar behandeling. Als u als ouders een behandeling volgt, bijvoorbeeld een oudertraining, krijgt u een eigen account.

Online aan je behandeling werken

De behandelaar kan opdrachten, filmpjes of documenten klaarzetten in Jouw Omgeving. Ook zijn er al een paar behandelingen die grotendeels op JouwOmgeving gedaan kunnen worden.
Daardoor hoeven u en uw kind minder vrij te vragen van school of werk en misschien hoeven jullie zelfs minder vaak naar de poli te komen.

Zelf beslissen waar en wanneer

In Jouw Omgeving kunnen kinderen en jongeren meer zelf bepalen wanneer en waar zij willen werken aan de behandeling en hoeven ze niet per se te wachten met het stellen van een vraag tot een volgende afspraak.
Als je bij Accare start kun je je afspraken zien en wanneer je 16 jaar of ouder bent, kun je bovendien via Jouw Omgeving je eigen dossier inzien.

Dringend? Dan bellen!

Als iemand via Jouw Omgeving contact zoekt met een behandelaar betekent dat niet  dat hij of zij altijd direct antwoord krijgt, dit kan even duren. Hierover maakt iedereen afspraken met zijn behandelaar. Is er iets dringends, dan gaat bellen sneller!

Veiligheid

Jouw Omgeving staat op een beveiligde plek op internet. Elk kind of jongere krijgt een eigen inlogcode. Voor het inzien van een dossier (alleen 16+)  is een extra veiligheidsstap ingebouwd: een SMS-verificatiecode.

Geef het mailadres door!

Om met Jouw Omgeving te kunnen beginnen heeft uw kind inloggegevens nodig. Die krijg het per mail toegestuurd na de eerste afspraak. Het is daarom belangrijk dat het mailadres van uw kind bekend is bij Accare.
Heeft uw kind zijn of haar mailadres nog niet doorgegeven aan de behandelaar of op het secretariaat? Doe dat dan alsnog met dit formulier.

Inloggen

Zijn de inloggegevens bekend, dan kunnen u en/of uw kind inloggen op Jouw Omgeving.

 

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp