Klachten

1. Waar kan ik terecht met een klacht over zorg van Accare?

Hier kunt u lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft over Accare.

2. Waar kan ik terecht met een klacht over jeugdhulp?

Heeft u vragen of klachten over de manier waarop u of uw kind behandeld wordt door een hulpverlener, of over uw rechten en plichten? Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon Jeugd van de gemeente. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en probeert samen met u een oplossing te vinden. De dienstverlening van de vertrouwenspersoon is gratis. Uw gemeente kan u vertellen hoe u contact op kunt nemen met de vertrouwenspersoon.