Aanmelden

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Bespreek het met uw huisarts, de jeugdarts of medisch specialist, met de medewerkers van het CJG of ga naar het wijk- of buurtteam bij u in de buurt.
Zij kunnen uw kind verwijzen naar de juiste jeugdhulp en zo nodig ook doorverwijzen naar Accare. Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek, waarin we kijken wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp