Hoe kan Accare ons helpen?

Een behandeling bij Accare duurt altijd zo kort mogelijk. Soms hebben kinderen en ouders genoeg aan een paar gesprekken om zelf weer verder te kunnen, soms is langere of zwaardere hulp nodig. In het uiterste geval kan een kind (eventueel samen met de ouders) tijdelijk worden opgenomen in één van onze klinieken, maar dat is maar heel zelden nodig (bij twee á drie van de honderd kinderen die hulp krijgen).

Behandeling

Accare werkt zoveel mogelijk met behandelingen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werken. Als er geen enkele behandeling bewezen is, dan bieden we de behandeling die volgens de meeste behandelaars het beste werkt.

We kijken altijd zorgvuldig welke behandelmethode en welke behandelvorm voor uw kind of uw gezin geschikt is:

 • Voorlichting
 • Individuele gesprekken
 • Groepstraining
 • Creatieve of bewegingstherapie
 • Medicijnen
 • Thuisbehandeling
 • Gezinsbehandeling
 • Tijdelijke opname in een kliniek.

Steeds meer behandelingen kunnen (deels) via internet gevolgd worden.

Vragenlijsten

Accare wil graag weten of de behandelingen helpen. Daarom vragen we u en uw kind als het ouder is dan 12 jaar, om regelmatig vragenlijsten in te vullen, waarin u kunt aangeven hoe het gaat en wat u van de behandeling vindt. Het invullen kan via internet, zowel thuis als bij Accare.

Wetenschappelijk onderzoek

Accare heeft een universitair centrum. Daar wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen bij kinderen en jongeren. U en uw kind kunnen dus gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe die medewerking eruitziet kan per onderzoek verschillen. Voordat u beslist krijgt u daarover uitgebreide informatie. Wij stellen medewerking zeer op prijs, omdat de hulp aan kinderen er beter van wordt, maar we benadrukken dat niemand verplicht is om mee te doen.
Meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Accare kunt u hier vinden.

Toestemming geven

Accare kan niets tegen uw zin doen; voor elk onderzoek en elke behandeling is toestemming nodig:

 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar moeten de gezaghebbende ouder(s) of voogd toestemming geven.
 • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten de gezaghebbende ouder(s) of voogd én het kind zelf toestemming geven.
 • Als het kind ouder dan 16 jaar is, hoeft het alleen zelf toestemming te geven.

Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp