Mijn kind gebruikt alcohol en drugs

Problemen met alcohol en drugs komen regelmatig voor bij jongeren die ook psychische problemen hebben. Jongeren hebben het gevoel dat alcohol of drugs hun problemen verminderen. Ze voelen zich bijvoorbeeld minder onzeker als ze gedronken hebben, of ze voelen zich minder depressief na een joint.
Maar zowel alcohol als drugs kunnen psychische problemen juist verergeren of zelfs veroorzaken. Je kunt bijvoorbeeld juist agressief worden van alcohol, of wanen (gedachten die niet kloppen) krijgen van wiet. Ook somberheid, onverschilligheid, angst, achterdocht en geldtekort zijn kenmerken van overmatig alcohol- en drugsgebruik.

Wat kan Accare doen?

Als de drank- en drugsproblemen van uw kind te maken hebben met psychische problemen, dan kan Accare helpen.
Voor jongeren die ook met de politie of justitie te maken hebben, hebben we speciale trainingsgroepen. Kijk onder Mijn kind is in aanraking met de politie.
Accare is geen verslavingsinstelling. Als alcohol- of drugsgebruik het belangrijkste probleem is, dan verwijzen we uw kind door naar een instelling voor verslavingszorg. Accare helpt wel als het één van de problemen is, naast de andere psychische problemen.

Hoe ziet de behandeling bij Accare eruit?

  • Als dat nog niet bekend is, onderzoeken we eerst welke psychische problemen uw kind heeft. Als uw kind bijvoorbeeld ADHD of PDD/NOS, dan kan het daarvoor behandeld worden.
  • Uw kind krijgt voorlichting over alcohol of drugs. Uw kind leert welke invloed het heeft op zijn of haar psychische gesteldheid en hoe hij of zij minder kan gaan gebruiken of er helemaal mee kan stoppen.
  • In individuele gesprekken of in een groepstraining onderzoekt uw kind waarom het alcohol of drugs gebruikt. Er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen. Uw kind leert situaties herkennen waarin het behoefte krijgt aan alcohol of drugs en het leert hoe je die kunt vermijden.

Wat is de rol van ouders?

Als ouders of verzorgers wordt u bij de behandeling betrokken. Dat kan op verschillende manieren:

  • Er zijn oudertrainingen, waar u samen met andere ouders informatie krijgt over het psychische probleem van uw kind en de invloed van alcohol en drugs daarop. Ook leert u hoe u uw kind beter kunt ondersteunen, bijvoorbeeld door dingen bespreekbaar te maken of door grenzen te stellen.
  • Als het nodig is kunt u ook individuele begeleiding krijgen, bijvoorbeeld door gesprekken met een therapeut.
  • Als er in het gezin problemen zijn die slecht zijn voor de psychische toestand van uw kind, dan kunnen wij ook gezinsbegeleiding bij u thuis geven.
  • Heel soms kan tijdelijke opname in een kliniek van Accare een goede keus zijn. Dit komt maar zelden voor.
OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp