Mijn kind legt moeilijk contact en kan niet tegen verandering

Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)?

Bij iemand met ASS gaat het verwerken van de informatie die binnenkomt (door te horen, zien, voelen, proeven en ruiken) anders dan bij anderen.
Kinderen en jongeren met ASS kunnen problemen hebben op de volgende gebieden:

  • Omgang met andere mensen . Moeite met contact  leggen of een gesprek voeren. Niet goed begrijpen van sociale situaties en gevoelens van anderen. Minder delen van eigen interesses en emoties. Moeite met het interpreteren van non verbaal gedrag (gebaren, mimiek)
  • Flexibel gedrag. Dingen moeten altijd op dezelfde manier en er mag niet veel veranderen. Kinderen met ASS kunnen ook overgevoelig voor zintuiglijke prikkels zijn, bijvoorbeeld voor geluid of zijn juist veel minder gevoelig bijvoorbeeld nauwelijks reageren op pijn.

Veel mensen met ASS hebben bijzondere interesses of weten erg veel van bepaalde onderwerpen.

Wat is er aan te doen?

ASS gaat niet over. Accare kan kinderen wel helpen om er minder last van te hebben en ouders om er beter mee om te gaan. Daarvoor hebben we verschillende hulpmiddelen:

  • Begeleiding of training voor ouders of verzorgers. Het opvoeden van een kind met ASS is voor ouders of verzorgers niet altijd makkelijk. Tijdens een training leert u hoe u beter met het gedrag van uw kind om kunt gaan. Deze trainingen richten zich op het aanleren van sociaal gedrag of op het verminderen van gedragsproblemen. U kunt ook begeleiding krijgen bij de opvoeding.
  • Individuele gesprekstherapie. Uw kind krijgt informatie over ASS en bespreekt wat hij of zij zelf kan doen om er minder last van te hebben.
  • Ondersteuning thuis of op school. Een behandelaar komt bij u thuis om uw gezin te helpen met de situatie om te gaan of bespreekt op school hoe ze beter met uw kind om kunnen gaan.
  • Medicijnen. waardoor het kind minder last heeft van bepaalde symptomen, bijvoorbeeld als het concentratieproblemen, driftbuien of angsten heeft. Een behandeling bestaat nooit alléén uit medicijnen.

Vaak zijn één of twee onderdelen genoeg om ervoor te zorgen dat uw kind zijn of haar autismespectrumstoornis beter kan hanteren.

Voor meer informatie over autismespectrumstoornis (ASS) kun je ook hier terecht:
Landelijk Kenniscentrum KJP
NVA (oudervereniging)
Expertise netwerk Autisme Jonge kind (AJK)

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp