Mijn kind heeft gedachten en doet dingen die het niet wil

Veel kinderen hebben een periode dat ze bijvoorbeeld stoeptegels moeten tellen op weg naar school, of dat ze precies over de witte streep moeten fietsen. Dat is geen dwangstoornis, omdat zoiets maar kort duurt en ze er gemakkelijk mee kunnen stoppen. 

Vaste gewoonten of dwingende gedachten worden pas een stoornis als ze niet meer verdwijnen. Als het niet lukt om ermee te stoppen en als een kind of jongere er dus steeds last van heeft.

Een dwangstoornis kan twee onderdelen hebben:

 • Gedachten die zich niet laten stoppen. Het zijn meestal gedachten waar een kind zich voor schaamt of waar het bang voor is. Dit heten dwanggedachten of obsessies.
  • Gedachten over ongelukken die het kind of de ouders kunnen overkomen
  • Gedachten over rampen die gebeuren doordat het kind iets doet of laat
  • Gedachten besmet te worden door vuil of ziektekiemen
  • Gedachten iets gewelddadigs te gaan doen.

 • Handelingen die steeds weer moeten worden uitgevoerd. Dit heten dwanghandelingen of compulsies. Voorbeelden van dwanghandelingen:
  • Handen wassen
  • Controleren of de deur wel op slot zit
  • Alles op tafel rechtleggen
  • In gedachten steeds bepaalde woorden zeggen.

Het lukt niet om met de gedachten of de handelingen te stoppen. Het kan zo ver gaan dat het gedrag van een kind volledig bepaald wordt door de dwang.

Wat is er aan een dwangstoornis te doen?

Een dwangstoornis is vaak goed te behandelen. De behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan:

 • Voorlichting. Uw kind en u krijgen informatie over dwangstoornissen: hoe kunnen ze ontstaan, hoeveel jongeren hebben er last van, hoe kun je er het beste mee omgaan, enz.
 • Individuele gesprekstherapie. Met een therapeut bespreekt uw kind hoe hij of zij de klachten kan verminderen, en daar oefenen ze mee. Als ouders of verzorgers wordt u hierbij betrokken.
 • Medicijnen. Die kunnen de klachten minder heftig maken. Medicijnen zijn nooit de enige behandelvorm. Ze worden alleen gebruikt om de rest van de behandeling te ondersteunen.
 • Begeleiding voor ouders of verzorgers. U leert hoe u uw kind het beste kunt ondersteunen.
 • Als de dwangklachten van uw kind te maken hebben met een ander psychisch probleem (bijvoorbeeld depressie of een eetstoornis), dan kan daarvoor specifieke behandeling worden gegeven.
OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp