Mijn kind is de hele dag met (niet) eten bezig

Als de gedachten van uw kind worden beheerst door alles wat met eten, gewicht en figuur te maken heeft, dan kan hij of zij een eetstoornis hebben. Jongeren met een eetstoornis eten bijvoorbeeld heel veel of heel weinig. Ze vinden hun eigen lichaam niet mooi of voelen zich te dik. 

Wat is een eetstoornis?

Er zijn verschillende eetstoornissen:

 • Anorexia 
  Jongeren met anorexia wegen (veel) minder dan bij hun lengte en leeftijd past. Ze zijn heel erg bang om dik te worden. Ze denken dat ze veel te dik zijn of ontkennen de ernst van hun ondergewicht. Ze proberen zoveel mogelijk af te vallen. Hun oordeel over zichzelf wordt voor een groot deel bepaald door hoe ze denken over hun lichaam en gewicht.
 • Boulimia 
  Jongeren met boulimia hebben eetbuien. Ze proberen op een ongezonde manier hun gewicht onder controle te houden, door bijvoorbeeld overgeven, laxeren of extreem bewegen. Meestal zijn ze bang om dik te worden. Hun oordeel over zichzelf wordt voor een groot deel bepaald door hoe ze denken over hun lichaam en gewicht.
 • Eetstoornis NAO 
  Jongeren met NAO hebben een aantal kenmerken van anorexia of boulimia. Ze piekeren over eten, gewicht en hun lichaam. Meestal is hun eetpatroon verstoord, willen ze heel graag afvallen en zijn ze erg bang om dik te worden. Ze kunnen eetbuien hebben of op een ongezonde manier hun gewicht onder controle houden, door bijvoorbeeld over te geven, te laxeren of extreem te bewegen. Hun oordeel over zichzelf wordt voor een groot deel bepaald door hoe ze denken over hun lichaam en gewicht.
 • Eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) 
  Jongeren met een eetbuistoornis hebben eetbuien. Ze compenseren de eetbui niet en daardoor hebben ze bijna altijd overgewicht. Ze maken zich zorgen over hun uiterlijk en gewicht. Hun oordeel over zichzelf wordt voor een groot deel bepaald door hoe ze denken over hun lichaam en gewicht.
 • Voedingsstoornis 
  Veel kinderen hebben een fase waarin ze veel soorten eten niet lusten of moeilijk vinden om te eten. Voor sommige kinderen is dit geen fase en levert het proeven van nieuw eten en/of normaal eten al heel lang heel veel spanning op. Als een kind dit heeft, dan heeft hij of zij vaak ook ondergewicht of heeft hij of zij er last van op psychologisch en/of sociaal gebied.

Obesitas (overgewicht)
Overgewicht zegt iets over de lichamelijke toestand van uw kind, namelijk dat hij of zij meer weegt dan passend en gezond is. Als uw kind psychische problemen heeft die te maken hebben met overgewicht, kan hij of zij ook bij Accare terecht. Een kleine groep jongeren met overgewicht heeft ook een eetstoornis.

Het doel van een behandeling is om kinderen en hun gezin een gezonde leefstijl aan te leren, zodat zij gezonderer worden en hun gewicht meer gaat passen bij hun lengte. Daarbij werken we met de jongere aan hun psychische problemen die samenhangen met hun overgewicht

Wat is eraan te doen?

Samen met uw kind onderzoeken we hoe de problemen er bij hem of haar en bij het gezin uitzien.De behandeling van eetstoornissen volgt twee sporen:

 1. Uw kind leert om het eetprobleem zelf actief aan te pakken.
  Als dat nodig is, worden andere mensen die voor uw kind belangrijk zijn (b.v. u als ouders) bij de behandeling betrokken. Uw kind leert om weer normaal te eten en te drinken én een normaal gewicht te krijgen en te houden.
 2. Uw kind leert om met andere dingen bezig te zijn dan met eten, uiterlijk, gewicht en de controle daarvan.
  Daarbij kunt u denken aan weer naar school gaan, hobby's oppakken, contacten met vrienden, enzovoort.

Een behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Voedingsmanagement 
  Uw kind leert normaal met voedsel omgaan en regelmatig, voldoende en gevarieerd te eten. Het is de bedoeling dat hij of zij uiteindelijk niet meer lijnt of hongert, geen eetbuien meer heeft en niet meer compenseert door bijvoorbeeld te braken of laxeren.
 • Exposure 
  Onder begeleiding van een therapeut oefent uw kind stap voor stap met situaties die hij of zij nu uit angst vermijdt, zoals het eten van bepaalde producten of eten in gezelschap. Door veel te oefenen leert uw kind hoe het de angst kan overwinnen. Oefenen doet hij of zij in de therapie maar ook daarbuiten. Om het thuis ook vol te houden kan het zijn dat uw kind hulp nodig heeft van ouders of belangrijke anderen.
 • Cognitieve therapie 
  Uw kind denkt na over zijn of haar ideeën over eten, gewicht, figuur en zichzelf. Het onderzoekt of dat beeld ook klopt met de  werkelijkheid  en of er ook andere ideeën mogelijk zijn.
 • Systeemtherapie 
  U krijgt samen met uw kind uitleg over wat een eetstoornis is en hoe u als gezin uw kind kunt helpen om te herstellen. Ook komt aan de orde hoe het hele gezin minder last kan hebben van de eetstoornis.
 • Vergroten van veerkracht 
  Uw kind leert beter met tegenslag om te gaan door weer dingen te gaan doen waar hij of zij altijd plezier in had.

Lees het verhaal van Rianne (16) over haar eetstoornis en de behandeling bij Accare.

Welke behandeling past bij uw kind?

We kijken altijd welke behandeling het beste bij een jongere past. Voor de behandeling van eetstoornissen geldt, dat niet op elke polikliniek behandeling wordt geboden, maar wel in elke provincie. De behandeling van voedingsstoornissen wordt op een aantal locaties gegeven, bijvoorbeeld in Groningen, Haren en Assen. De behandeling van obesitas wordt op vele poliklinieken aangeboden.Een deel van de behandeling loopt via internet. Soms is tijdelijk intensievere behandeling nodig. Soms kan opname in de kliniek Groningen de beste oplossing zijn. In de meeste gevallen is dit niet nodig.

Via www.99gram.nl kunnen jongeren ook online (anoniem) behandeling krijgen.


Betrokkenheid van de ouders

Ouders kunnen in elke fase van de behandeling betrokken worden. De meeste jongeren en ouders doen bij start van de behandeling mee aan een week intensieve gezinstherapie (IGT) in Smilde en we bieden standaard ouderbegeleiding. Hoe vaak en of de ouders betrokken worden hangt af van de leeftijd van uw kind en van welke hulpvraag jullie hebben.


Onderzoek

We vinden het belangrijk om samen te werken met onderzoekers, zodat de behandeling steeds beter ontwikkeld kan worden. Het kan het zijn dat u gevraagd wordt deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld door het invullen van een vragenlijst. U krijgt dan eerst informatie over wat precies aan jullie gevraagd wordt. Deelname is altijd vrijwillig en of u wel of niet deelneemt aan onderzoek heeft geen invloed op de behandeling.

Wilt u meer weten over onderzoek? Kijk dan op de website van de Academische Werkplaats - Kennislijn Voedingsstoornissen, eetstoornissen en obesitas

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp