Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn jonge kind

Een baby die weinig oogcontact maakt, een peuter die vaak huilt en slecht inslaapt, een kleuter die andere kinderen krabt en bijt… Als ouders kunt u zich grote zorgen maken om het gedrag van uw jonge kind. U vraagt zich af wat er in uw kind omgaat en of het gedrag normaal is of dat er meer aan de hand is.

Wat kan Accare voor u doen?

Bij jonge kinderen is het niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of hun gedrag normaal is voor hun leeftijd of dat ze een een ontwikkelings- of gedragsstoornis hebben.
Accare heeft kennis van en ervaring met gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen of psychische problemen bij (heel) jonge kinderen. Wij kunnen uw kind onderzoeken om vast te stellen wat er aan de hand is. Als het nodig is, kan uw kind bij ons behandeld worden.

Hoe kan Accare helpen?

We bieden allerlei behandelvormen aan, bij u thuis of in één van onze (poli)klinieken.
In Friesland hebben Accare en Jeugdhulp Friesland hun krachten in de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen gebundeld in het Behandelexpertisecentrum Jonge Kind (BEC).

De behandeling kan bestaan uit hulp aan het kind, hulp aan de ouders en/of hulp aan de omgeving.

Hulp aan het kind

 • Vaktherapie. Uw kind werkt spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. Dat kan onder andere door toneelspelen, bewegen of tekenen en knutselen, onder begeleiding van een behandelaar.
 • Als de problemen van uw kind te maken hebben met een traumatische gebeurtenis, kan EMDR-therapie een goede behandelvorm zijn.
 • Dagbehandeling. Als tijdelijk meer intensieve behandeling nodig is, kan uw kind een aantal dagen per week naar de (poli)kliniek komen. Het slaapt dan wel gewoon thuis.
 • Opname in een kliniek. Heel soms is tijdelijk nog intensievere behandeling nodig. Kortdurende opname in een kliniek kan dan de beste oplossing zijn. Dit komt maar zelden voor. Vaak vragen we u als ouder dan of u bij uw kind wilt blijven.

Hulp aan ouders en kind

 • Oudercursus. U krijgt voorlichting over de problematiek van uw kind en u krijgt handvatten om daar mee om te gaan.
 • Ouder-kindtraining. U oefent met het omgaan met uw kind. U wordt daarin gecoacht door een behandelaar. Dat kan op verschillende manieren:
  • Bij u thuis, bijvoorbeeld met behulp van video-opnamen.
  • Bij Accare, bijvoorbeeld doordat een behandelaar u met een microfoontje aanwijzingen geeft.
  • In groepsverband, waarbij gezinnen ook van elkaar leren.
  • Door middel van online ondersteuning.
 • Cursus mindful parenting. Met behulp van o.a. meditatieoefeningen leert u hoe u met meer bewuste aandacht kunt opvoeden en hoe u beter om kunt gaan met emoties en gevoelens van uzelf en uw kind.
 • Gezinsbehandeling. Onder begeleiding van een therapeut zoekt u als gezin uit hoe u beter met elkaar kunt omgaan. U oefent ook met nieuwe manieren van omgaan met elkaar.

Hulp aan de omgeving

 • Schoolbegeleiding. Accare biedt ondersteuning aan leerkrachten, medewerkers van het kinderdagverblijf of een andere instelling waar uw kind heengaat. Zo leren deze medewerkers beter omgaan met het gedrag van uw kind.
 • Grootoudercursus. Grootouders krijgen voorlichting over de problematiek van uw kind en krijgen handvatten om daar mee om te gaan.
 • Ondersteuning aan ‘brusjes’. Broertjes en zusjes bespreken in een groep hun ervaringen, geven spelenderwijs vorm aan hun gevoelens en worden begeleid in het omgaan met die gevoelens. 
OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp