Mijn kind heeft geen controle over zijn emoties en gedrag

In de puberteit verandert er veel, zowel lichamelijk als qua gevoel. Veel jongeren krijgen dan ook te maken met sterke emoties. Dat hoort erbij. Een probleem wordt het pas als de stemming van uw kind snel en extreem wisselt en hij of zij nauwelijks controle heeft over het eigen gedrag. En dat niet een weekje, maar lange tijd. Dan ontstaan er problemen thuis, op school of op het werk, met vriendschappen en in relaties.

Verschijnselen die vaak voorkomen bij jongeren met een emotieregulatieprobleem zijn:

 • sombere buien
 • stemmingswisselingen
 • drugs- en alcoholmisbruik
 • verlies van motivatie voor school
 • sociaal isolement
 • onaangepast gedrag
 • ruzie thuis en met vrienden.

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

Mensen met een BPS hebben last van emotieregulatieproblemen. Verschijnselen die vaak bij BPS voorkomen zijn:

 • leeg gevoel
 • zwart-wit denken (alles of niets)
 • impulsiviteit
 • moeite met het aangaan en onderhouden van relaties
 • slecht alleen kunnen zijn
 • zelfmoordgedachten
 • automutilatie (zichzelf beschadigen door bijvoorbeeld te krassen of te snijden)
 • negatief over zichzelf denken.

Bij jongeren is het vaak moeilijk om te bepalen of zij echt BPS hebben. De diagnose wordt pas gesteld als de klachten langer dan een jaar duren en in verschillende situaties voorkomen, bijvoorbeeld zowel thuis als op school.

Wat kan Accare doen?

Emotieregulatieproblemen en BPS zijn goed behandelbaar. Daarbij gaat het er vooral om dat uw kind meer grip op zijn of haar emoties en gedrag krijgt.
Accare heeft verschillende behandelmogelijkheden:

 • Voorlichting. Uw kind en u als ouders of verzorgers krijgen informatie over emotieregulatieproblemen: wat betekent het om er last van te hebben, hoeveel mensen hebben het, hoe kun je er het beste mee omgaan, enz.
 • Individuele gesprekstherapie. In één-op-ééngesprekken met een therapeut leert uw kind hoe het meer grip op zijn of haar emoties en gedrag kan krijgen. Uw kind leert anders (positiever) over zichzelf denken.
 • Groepstraining. In een groep met jongeren van dezelfde leeftijd leert uw kind anders omgaan met emoties en gedrag. In de groep bespreken de jongeren situaties en gevoelens en oefenen ze strategieën om minder last te hebben van stemmingswisselingen en emotionele buien.
 • Ouderbegeleiding. Veel ouders vinden het moeilijk om om te gaan met de emotieregulatieproblemen van hun kind. Accare kan u uitleggen hoe u uw kind het beste kunt begeleiden en hoe u conflicten kunt voorkomen of oplossen.
 • Gezinstherapie. Een therapeut helpt het gezin om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en problemen op te lossen.
 • Vaktherapie. Niet praten, maar doen. Uw kind werkt aan de problemen door bewegen, toneelspelen, tekenen, schrijven, enz.
OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp