Mijn kind is in aanraking met politie of justitie

Jongeren met gedragsproblemen krijgen vaker te maken met de politie en justitie. Dat komt doordat ze zich vaak niet goed kunnen beheersen of onhandelbaar zijn, of doordat ze zich laten beïnvloeden door verkeerde vrienden en drugs gaan gebruiken of criminele dingen gaan doen. Ook seksuele overtredingen komen voor. Ze gaan te ver en krijgen problemen op school, thuis en in de buurt.

Veel van deze jongeren hebben ook psychische problemen. Als ze daar beter mee om kunnen gaan, komen ze minder snel in de problemen.

Wat doet Accare eraan?

Bij Accare leren deze jongeren:

  • Beter omgaan met boosheid.
  • Gemakkelijker nee zeggen als ze iets eigenlijk niet willen.
  • Zorgen dat ze niet meer in situaties terechtkomen die met criminaliteit te maken hebben.
  • Zich beter beheersen op het gebied van seksualiteit, drugsgebruik en crimineel gedrag.
  • Uitzoeken wat ze met hun leven willen.

Hoe vaak naar Accare?

De meeste jongeren wonen gewoon thuis terwijl ze in behandeling zijn. Hoe vaak ze naar Accare toe komen verschilt. Dat kan één keer in de week een uur zijn, maar ook elke dag een paar uur. Heel soms besluiten jongere, ouders en hulpverlener samen dat een tijdelijke opname in een kliniek verstandig is. Dit gebeurt maar bij drie van de honderd jongeren die hulp krijgen. 

Hoe ziet een behandeling eruit?

  • De meeste jongeren nemen deel aan groepstraining(en). Samen met andere jongeren van hun leeftijd bespreken ze problemen en bedenken ze oplossingen. Ze oefenen met ander gedrag en bespreken wat goed ging en wat beter kan. De groepstrainingen worden begeleid door deskundige therapeuten.
  • Als het nodig is hebben ze ook individuele gesprekstherapie.
  • Als ze nog een ander probleem hebben, bijvoorbeeld ADHD of PDD/NOS, dan krijgen ze daarvoor een specifieke behandeling.

In overleg met uw kind betrekken we u bij de behandeling. U kunt ook ondersteuning bij de opvoeding krijgen.

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp