Mijn kind is vaak boos en heeft driftbuien

Wordt uw kind erg snel boos en agressief? Heeft uw kind geen controle over zijn of haar agressie? Dan heeft het een agressieprobleem. Dat kan tot uiting komen in driftbuien, gillen, vernielzucht, snel vechten, steeds weer ruzie maken, ongehoorzaam zijn, koppig of snel geïrriteerd zijn, schreeuwen, vloeken, altijd de baas spelen en pesten.

Er zijn verschillende soorten agressie, bijvoorbeeld:

 • Een kort lontje hebben. Het kind is niet per se agressiever dan anderen, maar het kan zich slechter beheersen. 
 • Door een negatieve bril kijken. Het kind denkt dat iedereen tegen hem of haar is. Dat kan komen door nare ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing.
 • Antisociaal gedrag. Het kind let alleen op zichzelf en trekt zich niks aan van anderen. Het is opstandig, liegt en vecht; niet een paar dagen, maar jarenlang.

Wat is er aan te doen?

Bij Accare leren kinderen en jongeren:

 • herkennen waardoor ze agressief worden.
 • hoe ze een agressieve bui kunnen voelen aankomen.
 • hoe ze zich kunnen beheersen.
 • hoe ze anders kunnen reageren.

Hoe ziet een behandeling er uit?

Er zijn verschillende manieren om agressie te behandelen:

 • Groepstraining. Samen met andere kinderen van dezelfde leeftijd praten over de problemen en oefenen met ander gedrag. De groepstrainingen worden begeleid door deskundige therapeuten.
 • Als het nodig is heeft het kind ook een-op-eengesprekken met een therapeut.
 • Oudertraining. Het is voor ouders of verzorgers niet gemakkelijk om een agressief kind goed te begeleiden. Tijdens de training leert u hoe u beter met het gedrag van uw kind kunt omgaan zodat het minder of minder snel agressief wordt. Ook krijgt u tips en adviezen die u ondersteunen bij de opvoeding.
 • Als het kind nog een ander probleem heeft, bijvoorbeeld ADHD of autisme, dan krijgt het daarvoor een specifieke behandeling.
OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp