Mijn kind heeft een lichamelijke ziekte en daardoor psychische problemen

Psychische en lichamelijke problemen lopen soms door elkaar. Dat kan op twee manieren:

  • Een kind of jongere heeft lichamelijke klachten (bijvoorbeeld ernstige hoofdpijn, buikpijn of moeheid), maar de dokter of het ziekenhuis kan geen oorzaak vinden. Kinderen die zulke ‘onbegrepen lichamelijke klachten’ hebben, krijgen thuis en op school vaak problemen, doordat ze somber of moe worden en geïrriteerd raken.
  • Een kind of jongere heeft een lichamelijke ziekte (gehad) en heeft daardoor psychische klachten gekregen. Jongeren die kanker hebben (gehad) kunnen bijvoorbeeld depressief worden, of jongeren met diabetes kunnen een angststoornis ontwikkelen omdat ze erg bang zijn om zichzelf insuline-injecties te geven.

Wat is er aan onbegrepen lichamelijke klachten te doen?

Samen met uw kind en u onderzoeken wij hoe het probleem van uw kind precies in elkaar zit. We overleggen ook met de school en met andere behandelaars van uw kind zoals de arts of fysiotherapeut. We zoeken niet zozeer naar de oorzaak van de klachten, maar vooral naar manieren waarop uw kind zijn of haar dagelijks leven aangenamer kan maken.
Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk:

  • Individuele gesprekstherapie. Door middel van gesprekken met uw kind en u helpt een therapeut uw kind om op een andere manier met zijn of haar klachten om te gaan. In de gesprekken wordt bijvoorbeeld gekeken naar het slaap- en eetpatroon van uw kind, naar zijn of haar conditie en stemming.
  • Psychomotorische therapie. Uw kind werkt aan de problemen door te bewegen. Door te oefenen krijgt uw kind meer contact met zijn of haar lichaam. Uw kind leert bijvoorbeeld ontspannings- en ademhalingstechnieken.
  • Creatieve therapie. Door te werken met materialen als verf en klei of door drama-activiteiten wordt uw kind zich bewust van onbewuste gevoelens.
  • Thuisbehandeling. Een behandelaar komt bij u thuis om samen met uw gezin te onderzoeken of er dingen kunnen veranderen die uw kind helpen.
  • Medicijnen kunnen de behandeling tijdelijk ondersteunen, bijvoorbeeld om slaapproblemen, pijn of angst te verminderen of om de concentratie te verbeteren.

Vaak worden verschillende behandelvormen met elkaar gecombineerd. We kijken natuurlijk goed welke behandelvorm voor uw kind geschikt is.

Andere hulp

Soms is ook nog andere hulp nodig, bijvoorbeeld thuiszorg, revalidatie of maatschappelijk werk. Accare kan daarin adviseren en doorverwijzen.

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp