Mijn kind voelt zich rot en heeft nergens zin in

Wat is een depressie?

Iedereen is wel eens down, zeker kinderen in de puberteit. Dat is nog geen depressie. Kenmerken van een depressie zijn:

 • Lange tijd achter elkaar somber zijn.
 • Nergens plezier in hebben.
 • Nergens interesse in hebben.
 • Denken zelf niets te kunnen doen om de toestand te veranderen.
 • Denken dat er nooit een einde aan het rotgevoel zal komen.
 • Slecht slapen.
 • Snel geïrriteerd zijn.
 • Geen eetlust hebben.
 • Nadenken over de dood en doodgaan.

Een kind hoeft niet alle kenmerken te hebben om een depressie te hebben.

Hoe herken je een depressie?

Het ene kind met een depressie trekt zich terug in zichzelf en ziet er verdrietig en down uit, het andere wordt juist agressief of opstandig. Het is niet altijd meteen duidelijk voor ouders, school of de huisarts dat het om een depressie gaat.

Wat is er aan een depressie te doen?

Welke behandeling het beste is voor uw kind en hoe lang die duurt, hangt af van de ernst van de depressie. Bij een zware depressie is een intensievere behandeling nodig dan bij een lichte. In principe blijft uw kind gewoon thuis wonen tijdens de behandeling, maar in het uiterste geval kan het tijdelijk worden opgenomen in een kliniek van Accare.
De belangrijkste behandelvormen die bij Accare gebruikt worden zijn:

 • Individuele gesprekstherapie. In gesprekken helpt een therapeut uw kind nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Deze behandeling kan uw kind gedeeltelijk thuis via internet volgen.
 • Medicijnen. Die kunnen depressieve gevoelens minder heftig maken. Medicijnen zijn nooit de enige behandelvorm.
 • Runningtherapie. In een groepje hardlopen, onder begeleiding van een therapeut. Beweging kan ervoor zorgen dat de depressieve gevoelens afnemen. Running-therapie is nooit de enige vorm van behandeling.
 • Tijdelijke opname in een kliniek. Heel soms is tijdelijke opname de beste oplossing, omdat een kind dan intensieve behandeling kan krijgen. Dit komt maar zelden voor.

Accare betrekt ouders of verzorgers en school bij de behandeling van het kind.

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp