Mijn kind heeft iets erg meegemaakt

Een traumatische ervaring ontstaat door een gebeurtenis die zo erg is dat uw kind er achteraf nog heel lang erg mee bezig is. Ook al is het voorbij, in het denken en voelen komt het steeds terug.

Er zijn grofweg twee soorten trauma’s:

 • Iets wat één keer gebeurd is, bijvoorbeeld een ongeluk, het overlijden van een ouder of seksueel misbruik.
 • Iets wat steeds opnieuw gebeurt, bijvoorbeeld steeds terugkerend geweld in huis, herhaald seksueel misbruik, extreme verwaarlozing.

Door een traumatische ervaring kan een kind een posttraumatisch stress-syndroom (PTSS) krijgen. Symptomen van PTSS kunnen zijn:

 • Concentratieverlies, en daardoor slechte prestaties op school
 • Nergens meer zin in hebben
 • Brutaal en opstandig gedrag
 • Depressiviteit
 • Eetproblemen
 • Angst
 • Alcohol- of drugsgebruik
 • Slecht slapen en nachtmerries.

Wat is er aan te doen?

Behandeling is niet altijd nodig. Als een kind in zijn of haar omgeving mensen heeft met wie hij of zij erover kan praten, dan is dat soms genoeg om de ingrijpende gebeurtenis(sen) goed te verwerken. Als dat niet zo is, kan Accare helpen.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling:

 • Individuele gesprekstherapie. Een therapeut helpt uw kind om de nare gebeurtenis(sen) te verwerken.
 • EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing). Het gaat erom dat de aandacht van het kind steeds van links naar rechts en terug wisselt terwijl de therapeut vragen stelt. Dat wisselen kan door middel van geluidjes, lichtjes of doordat de therapeut met zijn vingers voor het gezicht van het kind heen en weer gaat. Door EMDR verdwijnt niet de herinnering aan de gebeurtenis, maar wel het nare gevoel dat erbij hoort. Uw kind heeft er dus geen last meer van.
 • Gezinstherapie. Als het trauma te maken heeft met de situatie in het gezin (bijvoorbeeld als er geweld heeft plaatsgevonden), kan een therapeut bij u thuis komen om in het gezin ondersteuning te bieden en de onderlinge verhoudingen te verbeteren.
 • Oudertraining. Het is voor ouders of verzorgers niet gemakkelijk om een kind met een trauma goed te begeleiden. Tijdens de training leert u hoe u uw kind kunt ondersteunen.
 • Vaktherapie. Onder begeleiding van een therapeut het trauma verwerken, niet door alleen te praten maar vooral door iets te doen:
  • Toneelspelen
  • Knutselen
  • Bewegen
  • Schrijven.
OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp