Mijn kind heeft moeite met zelfstandig worden

Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. In hun vrije tijd doen ze aan sport, of ze spreken af met vrienden. En ooit gaan ze op zichzelf wonen. Voor jongeren die een psychische aandoening hebben, zoals autisme of borderline, is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend. Zij hebben soms moeite met zelfstandig wonen, met het vinden van werk of vrijetijdsbesteding. Accare kan hen daarbij helpen.

Wat kan Accare doen?

Accare kan jongeren (langdurig) ondersteunen op het gebied van wonen, werken/school, vrije tijd, sociale contacten en financiën. Dat doen we door middel van:

  • Voorlichting. In een groep of alleen krijgen jongeren:
    • informatie over praktische zaken, zoals een uitkering, re-integratie, persoonsgebonden budget (PGB), woonvormen, enz.
    • uitleg hoe ze kunnen zorgen dat ze zo min mogelijk last hebben van hun aandoening.
  • Coaching. Bespreken welke wensen en mogelijkheden deze specifieke jongere heeft, bekijken wat haalbaar is en hoe hij of zij daar naartoe kan werken.
  • Begeleiding van ouders of verzorgers. Voor u is het vaak moeilijk te bepalen bij welke dingen u uw kind nog kunt helpen en waarin u hem of haar beter los kan laten.

Als uw kind daarnaast behandeling krijgt voor zijn of haar psychische problemen, gaat dat natuurlijk ook gewoon door.

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp