Mijn kind heeft problemen na onze scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen, helemaal als er strijd is tussen beide ouders. Sommige kinderen krijgen daardoor problemen. Ze worden bijvoorbeeld agressief, angstig of erg somber, of ze krijgen problemen op school doordat ze zich slecht kunnen concentreren.

Voor kinderen met een specifieke psychiatrische stoornis kan een scheiding extra moeilijk zijn. Voor kinderen met een vorm van autisme bijvoorbeeld, is het nog moeilijker om te wennen aan de twee verschillende werelden van hun ouders na een scheiding.

Hoe kan Accare helpen bij een scheiding?

Hulp aan het kind of de jongere is ons belangrijkste doel, maar we betrekken ouders altijd intensief bij de behandeling. We doen altijd ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind en u het eens zijn met de behandeling.
We hebben de volgende behandelmogelijkheden:

  • Voorlichting. Uw kind en u krijgen informatie over de manier waarop kinderen en jongeren zoiets ingrijpends als een scheiding verwerken en welke problemen daarbij kunnen ontstaan. 
  • Individuele gesprekstherapie. Met een therapeut bespreekt uw kind hoe hij of zij zich voelt en hoe daar verandering in kan komen. Ze oefenen manieren om ander gedrag aan te leren.
  • Ouderbegeleiding. U leert hoe u kunt scheiden als partners , maar toch kunt samenwerken als ouders. U leert uw rol als opvoeder opnieuw vorm te geven.
  • Gezinstherapie. Als een intensieve aanpak nodig is, kan een therapeut bij u thuis komen om uw gezin te begeleiden.
  • Als de problemen van uw kind te maken hebben met een ander psychisch probleem (bijvoorbeeld PDD/NOS) dan kan daarvoor specifieke behandeling worden gegeven.
OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp