Mijn kind spijbelt van school

Een keertje spijbelen doen veel jongeren wel eens. Wie vaak verzuimt krijgt met de leerplichtambtenaar te maken. De meeste jongeren gaan na een tijdje weer naar school, maar sommige niet. Zij blijven lange tijd achter elkaar weg van school en het lukt ouders, school en leerplichtambtenaar niet om ze zover te krijgen dat ze wel weer gaan. Vaak spelen er dan ook nog andere problemen mee, zoals een moeilijke thuissituatie of een trauma.

Gaat uw kind niet meer naar school en denkt u dat er psychische problemen meespelen? Dan kan Accare misschien helpen.

Lees het verhaal van de moeder van Roos over weer naar school gaan.

Hoe helpt Accare bij schoolverzuim?

Accare wil ook dat uw kind zo snel mogelijk weer naar school gaat. Van thuiszitten en niets doen worden de problemen namelijk alleen maar erger: uw kind staat steeds later op, verliest z’n sociale contacten en raakt achter op school. Bovendien ontstaan er thuis steeds meer spanningen.
Maar we kijken tegelijkertijd wat de onderliggende problemen zijn en wat daar aan gedaan kan worden.

We nemen de volgende stappen:

  • Met iedereen die betrokken is (de jongere zelf, ouders, docenten, intern begeleiders, enz) worden afspraken gemaakt: hoe gedragen we ons tegenover elkaar, bij wie kun jij terecht als het niet lukt op school, hoe kunnen je ouders jou ondersteunen, enz.
  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt voor thuis, bijvoorbeeld hoe lang uw kind op de computer mag en hoe laat het naar bed gaat.
  • Uw kind krijgt behandeling voor zijn of haar psychische problemen, zoals depressiviteit of ADHD.
OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp