Is mijn kind verplicht aan een behandeling mee te doen?

Veruit de meeste behandelingen vinden alleen plaats na toestemming van het kind en/of de wettelijke vertegenwoordigers van het kind (dat zijn de ouders met het gezag of de voogd):

  • Een kind dat ouder is dan 16 jaar hoeft alleen zelf toestemming te geven.
  • Als een kind tussen de 12 en 16 jaar is, moeten het kind én de wettelijke vertegenwoordigers toestemming geven.
  • Als een kind jonger is dan 12 jaar, hoeven alleen de wettelijk vertegenwoordigers toestemming te geven.

In heel bijzondere situaties kan een rechter bepalen dat een kind een behandeling móet volgen. Dat gebeurt overigens maar heel zelden.
Dat kan in de volgende gevallen:

  • Als een kind in aanraking is (geweest) met de politie.
  • Als een kind door zijn of haar problemen een gevaar voor zichzelf is, bijvoorbeeld als het heel erg in de war is.
  • Als een kind door zijn of haar problemen een gevaar voor anderen is.

De regels hiervoor staan in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp