Inbewaringstelling (IBS)

Als er sprake is van onmiddellijk dreigend gevaar, volgt er een spoedopname. Uw kind kan dan een IBS krijgen. Dat betekent dat het binnen 24 uur verplicht wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, zoals Accare. Dit gebeurt alleen als er sprake is van acuut gevaar. Een IBS is een officiële beslissing van de burgemeester. Het kan ook zijn dat uw kind al vrijwillig is opgenomen binnen Accare en het ook in de kliniek gevaar veroorzaakt voor zichzelf of anderen. In het uiterste geval moet er dan worden ingegrepen tegen de wil van uw kind. Dan is het ook nodig dat er een IBS wordt aangevraagd.

Wie kan een IBS aanvragen?

  • ouders of familie;
  • voogd;
  • de officier van justitie;
  • een behandelaar.

Hoe gaat een IBS in z’n werk?

De burgemeester beslist of uw kind gedwongen opgenomen moet worden met een IBS. De burgemeester neemt die beslissing nadat een niet-behandelend psychiater een geneeskundige verklaring heeft opgesteld. Daarom komt er een psychiater bij uw kind langs om het te onderzoeken. Een gedwongen opname is alleen mogelijk, wanneer een psychiater vermoedt dat uw kind én lijdt aan een psychiatrische stoornis én deze psychiatrische stoornis een onmiddellijk gevaar voor uw kind of voor iemand anders oplevert. Het gevaar kan alleen door opname in een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis worden weggenomen of voorkomen.

Hoe gaat het verder?

Na de opname stuurt de burgemeester de IBS-verklaring en de geneeskundige verklaring naar de officier van justitie. Deze legt de stukken voor aan de rechter. Binnen drie werkdagen nadat de rechter de stukken heeft ontvangen volgt een gesprek van die rechter met uw kind. Bij dit gesprek krijg uw kind gratis bijstand van een advocaat. Daarna beslist de rechter of uw kind gedwongen opgenomen moet blijven. De gedwongen opname met IBS duurt dan drie weken vanaf de beslissing van de rechter.

Wanneer stopt de IBS?

Zodra het gevaar geweken is, wordt de IBS opgeheven. Uw kind kan dan naar huis of het kan de behandeling voortzetten op vrijwillige basis. Als er na 3 weken nog steeds sprake is van een gevaar voor uw kind of anderen, kan de behandelend psychiater een rechterlijke machtiging aanvragen bij de officier van justitie. In dat geval duurt de IBS nog maximaal drie weken.

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp