Rechterlijke machtiging (RM)

Een gedwongen opname via een RM betekent dat de rechter met zo’n machtiging toestemming geeft dat uw kind tegen zijn of haar wil wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, zoals Accare.
Uw kind krijgt altijd eerst een voorlopige machtiging: het wordt dan tijdelijk opgenomen. Het kan ook zijn dat het al vrijwillig is opgenomen binnen Accare en het ook in de kliniek gevaar veroorzaakt voor zichzelf of anderen. In het uiterste geval moet er dan worden ingegrepen tegen de wil van uw kind. Dan kan het nodig zijn om een RM aan te vragen.

Wie kan een RM aanvragen?

  • ouders of familie;
  • voogd;
  • de officier van justitie.

Een behandelend psychiater kan niet rechtstreeks een RM aanvragen bij de rechter. Deze aanvraag verloopt via de officier van justitie.

Hoe gaat een RM in z’n werk?

De rechter beslist of uw kind gedwongen opgenomen moet worden met een RM. De rechter neemt de beslissing nadat een psychiater een geneeskundige verklaring heeft opgesteld. Daarom komt er een psychiater bij uw kind langs om het te onderzoeken. Een gedwongen opname is alleen mogelijk wanneer een psychiater vindt dat uw kind én lijdt aan een psychiatrische stoornis én dat deze psychiatrische stoornis een gevaar voor uw kind of voor iemand anders oplevert.
De inschatting daarbij is dat het gevaar alleen door opname in een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis kan worden weggenomen of voorkomen.
Uw kind krijgt een gratis advocaat die hem of haar bij de procedure zal bijstaan.
De rechter zal onderzoeken of het terecht is dat uw kind gedwongen wordt opgenomen. Dit gebeurt in een hoorzitting. Bij deze hoorzitting is uw kind zelf aanwezig samen met een advocaat. Ook is de psychiater die de geneeskundige verklaring heeft opgesteld aanwezig; eventueel zijn de eigen psychiater van uw kind en soms ook familie of andere deskundigen erbij. De rechter luistert naar het verhaal van uw kind en naar het verhaal van de anderen en neemt daarna een beslissing. Als het de eerste keer is, duurt de RM maximaal een half jaar. Bij een verlenging van een bestaande RM duurt dit maximaal één jaar.

Wanneer stopt de RM?

De RM wordt opgeheven als het gevaar is geweken en het beter met uw kind gaat. Soms kan uw kind met voorwaardelijk ontslag. Dit betekent dat het wel naar huis kan, maar alleen als het zich aan de afspraken/voorwaarden houdt. Doe uw kind dat niet, dan kun het alsnog weer gedwongen worden opgenomen.

 

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp