Wat is mijn rol bij de behandeling van mijn kind?

Als het maar enigszins mogelijk is, betrekken we ouders (of pleegouders of voogd) bij de behandeling. U kunt er aan bijdragen dat we een compleet beeld van uw kind krijgen. U speelt vaak een belangrijke rol in het dagelijks leven van het kind; het is daarom belangrijk dat u goed begrijpt hoe u het beste met het probleem of de aandoening van uw kind om kunt gaan. Daarvoor zijn er speciale oudercursussen. Als het nodig is, kunt u ook zelf behandeling krijgen via Accare.

OudertrainingWachttijdenOnline zelfhulp