Ambulante behandeling op school

Op maat behandeling voor leerlingen met psychiatrische problematiek, (leer- en) gedragsmoeilijkheden in de klas. Dit doen we op ambulante wijze in samenwerking met leerling, docent en ouders. Voorwaarden hierbij zijn heldere verwachtingen en commitment van alle betrokken partijen aan de gestelde doelen en adviezen.

Deze behandeling op maat moet leiden tot een afname van de gedragsmoeilijkheden in de klas.

De onderzoeksfase

De hulpvraag wordt gezamenlijk in kaart gebracht middels een gesprek met de leerkracht, een gesprek met de ouders en observatie in de klas. Afhankelijk van de leeftijd van het kind/de jongere wordt ook een gesprek met de leerling gevoerd. In de onderzoeksfase wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die tevens dienen als startmeting.

Formuleren behandeldoel en -advies

Na de formulering van de doelen, wordt het behandeladvies op maat vormgegeven aan de hand van de evidence based en practice based richtlijnen, passend bij de gedragsmoeilijkheden van het kind/de jongere. 

Uitvoering van de behandeling

Afhankelijk van de leeftijd van het kind/de jongere vindt de behandeling plaats middels mediatiebehandeling (behandeling via leerkrachten en ouders) of individuele behandeling van het kind/de jongere in de schoolse setting.

Evaluatie

In een gesprek met alle betrokkenen wordt op product (is het gestelde doel behaald) en proces (hoe is de samenwerking verlopen) geevalueerd. Bij de evaluatie wordt eveneens gebruik gemaakt van vragenlijsten, die als eindmeting dienen.