Centrum voor eetstoornissen

Jongeren met eetstoornissen kunnen vanuit heel Nederland terecht bij het Centrum voor Eetstoornissen van Accare. Eetstoornissen, zoals anorexia, kunnen levensbedreigend
worden. Dat moeten we voorkomen. Daarom biedt Accare het liefst behandeling in een vroeg stadium, maar als het moet ook in ernstige situaties.

99gram.nl 

Op de website www.99gram.nl kunnen jongeren terecht met vragen over eten, uiterlijk en gewicht. Jongeren kunnen chatten met behandelaren of een zelfhulpcursus volgen. Maar ze kunnen er ook een (anonieme) online behandeling volgen. Daarnaast biedt Accare het behandelprogramma Smaakk aan. Deze behandeling voor eetstoornissen
bestaat deels uit online opdrachten en deels uit gesprekken met een behandelaar.

Actuele kennis 

Het Centrum voor Eetstoornissen is nauw verbonden met de Rijksuniversiteit Groningen en het Child Study Center van Accare. Op die manier maken we in de behandeling
altijd gebruik van de meest actuele kennis over wat werkt. In 2017 hebben 365 jeugdigen hulp gehad bij het Centrum voor Eetstoornissen. Bij minder dan 10% was een opname onderdeel van de behandeling. 195 jongeren volgden het programma Smaakk. In 2017 bezochten 5000 mensen per week de website 99gram.

Meer weten?