EMDR

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) is een therapie voor kinderen die iets ergs hebben meegemaakt en daar last van blijven houden.

Effectieve afleiding

Het kind denkt terug aan de gebeurtenis, terwijl hij of zij ondertussen wordt afgeleid door bijvoorbeeld een handbeweging van de therapeut. Door die combinatie worden de herinneringen aan de nare gebeurtenis minder heftig. Het kind of de jongere heeft er dus geen last meer van.

Positief effect bewezen

EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een eenmalige gebeurtenis die tot een trauma heeft geleid, is het positieve effect vaak al na een paar zittingen merkbaar.

Er is veel onderzoek gedaan naar EMDR. Daaruit blijkt dat EMDR bij veel mensen met een trauma effectief is.

Meer weten?