Emotieregulatietraining (ERT)

Groepsbehandeling voor jongeren (14 - 18 jaar) die hun gedrag en emoties moeilijk kunnen reguleren.

In de problemen

Ze komen daardoor vaak in de problemen, bijvoorbeeld met relaties of op school, of ze beschadigen zichzelf of hebben suïcidale neigingen. Ze doen vaak een groot (emotioneel) beroep op hun omgeving en op de hulpverlening.

Verantwoordelijkheden en controle

In de training leren de jongeren hoe ze hun emoties en gedrag beter onder controle kunnen houden. Bovendien leren ze dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en ontwikkelen ze vaardigheden om deze verantwoordelijkheid aan te kunnen. Zo leren ze inzien dat ze onder de meeste omstandigheden keuzemogelijkheden hebben. Daarnaast wordt er gewerkt met verschillende ontspanningsoefeningen en afleidingstechnieken.

De training bestaat uit zeventien bijeenkomsten, twee terugkombijeenkomsten en een informatiebijeenkomst voor ouders, verzorgers en andere belangrijke personen.