FACT Jeugdteams

In FACT Jeugdteams werken hulpverleners van allerlei organisaties samen. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Geen kantoortijden, geen formulieren maar 'er zijn' als het nodig is.  


FACT Jeugdteams richten zich op langdurig schoolvermijders, zwerfjongeren of gezinnen waar psychiatrische problemen en schulden het dagelijks leven bepalen. De hulpverleners zetten alles op alles om jongeren hun leven weer op de rit te laten krijgen. Dankzij de inzet van FACT Jeugdteams worden er minder jongeren opgenomen of uit huis geplaatst. Het gaat vaak om jongeren die vanwege complexe problematiek langdurig ondersteuning nodig hebben. Voorheen zaten deze jongeren vaak langere tijd in een kliniek, zonder dat ze daar veel baat bij hadden. Een multidisciplinair en flexibel team zoals FACT helpt hen in hun eigen omgeving.

FACT Jeugd Noord

In Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel zijn diverse FACT Jeugdteams actief. Een overzicht van de teams en de deelnemende organisaties vindt u op: www.factjeugdnoord.nl.

FACT Jeugd Almere 

In Almere werkt Accare samen met 's Heeren Loo en Intermetzo. Meer informatie vindt u op de website van FACT Jeugd Almere.  

CCAF keurmerk

ACT staat voor ‘Assertive Community Treatment’. Het is een model dat in de VS is ontwikkeld en waarvan de werking inmiddels via diverse studies is aangetoond. Flexible ACT (FACT) is een in Nederland ontwikkelde variant daar op. Flexible ACT richt zich op de hele groep van mensen met langdurende of blijvende ernstige psychiatrische aandoeningen buiten het ziekenhuis. De organisatie CCAF bewaakt dat FACT teams volgens de uitgangspunten werken en verstrekt keurmerken. Diverse FACT Jeugdteams waar Accare bij betrokken is hebben zo'n CCAF keurmerk. Op de website van CCAF leest u er meer over.