Oudertraining

Als er in de eerste levensjaren zorgen zijn over de ontwikkeling van kinderen, zorgt dat voor veel stress bij ouders. Daarom is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over wat er aan de hand is. Zo kunnen kinderen en hun ouders zo vroeg mogelijk de juiste zorg krijgen. 

 

Oudertraining 1e stap in behandeling

Ouders spelen een centrale rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. En daarom ook in de behandeling als die ontwikkeling niet goed gaat. Bij de meeste kinderen met gedragsproblemen thuis, als gevolg van druk gedrag, ADHD of een autisme spectrum stoornis, doen we als eerste stap in de behandeling een oudertraining. In zo’n training helpen we ouders begrijpen waarom hun kind zich zo gedraagt. Vervolgens ondersteunen we hen om hun kind te helpen zich prettiger te gedragen. Dat geeft ouders veel meer zelfvertrouwen bij het opvoeden, handvatten om de gedragsproblemen te voorkomen of te hanteren. Zo zorgen we er samen voor dat het contact en de relatie tussen ouders en hun jonge kind verbetert of goed blijft.

Meerdere varianten mogelijk

Oudertraining bieden we in verschillende vormen aan: in een groep of individueel, thuis of op de polikliniek. Meestal kiezen we voor een individuele training. Die bestaat uit contacten met de behandelaar op de polikliniek en oefenopdrachten die de ouders thuis uitvoeren.

Meer weten?