Psycho-educatie

Elke behandeling gaat van start met psycho-educatie. Tijdens psycho-educatie worden de cliënt en/of zijn of haar naasten geïnformeerd over de stoornis, oorzaken, symptomen, het verloop en de behandeling. 

Kennis over jezelf

De deelnemers krijgen informatie over:

  • psychische en sociale gevolgen van de psychische beperking
  • welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan
  • welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn
  • hoe hij of zij kan opkomen voor zijn of haar eigen rechten en behoeften.

Begrip voor elkaar

Het is best lastig om een psychische beperking te accepteren en een positief zelfbeeld te houden na een diagnose. Dat kan gemakkelijker worden, zowel voor jezelf als voor je omgeving, als jullie meer kennis krijgen van de samenhang tussen de klachten en gedrag, als jullie vaardigheden aanleren om er mee om te gaan en als jullie elkaar leren steunen. Psycho-educatie kan hier aan bijdragen.

Psycho-educatie kan bestaan uit gesprekken, schriftelijke informatie of een cursus (individueel of in groepsverband).