Weer naar school

Jongeren die langere tijd niet naar school gaan, lopen een forse leerachterstand op. Ze raken sociaal geïsoleerd en hun ontwikkeling loopt gevaar. Van nietsdoen en thuiszitten, worden hun problemen vaak alleen maar erger. Daarom is het belangrijk om snel in te grijpen. Accare doet dit met het behandelprogramma Weer naar school.

Meerdere factoren bij schoolverzuim

Schoolverzuim heeft vaak te maken met onderliggende psychische problemen, de situatie thuis of op school. Daarom betrekt Accare iedereen rondom de jongere bij de behandeling, zoals ouders, docenten en leerplichtambtenaren. Binnen twee weken is er een startbijeenkomst met alle betrokkenen. Samen maken zij een analyse van de factoren die het schoolverzuim in stand houden.

Plan met alle direct-betrokkenen

Ook stellen ze een plan op, met als doel dat het kind het liefst de volgende dag alweer start op school. In het plan staat ook beschreven hoe de betrokkenen het kind kunnen helpen om blijvend naar school te gaan. Zo nodig, worden onderliggende problemen behandeld, bijvoorbeeld met gedragstherapie of systeeminterventies. Een intensieve samenwerking waardoor het kind zijn leven weer kan oppakken. In 2017 zijn meer dan 100 kinderen geholpen met het behandelprogramma Weer naar school.

Meer weten?